Organisationen

FASAB leds av VD Anders Rehn tillsammans med fyra enhetschefer.

Martin Wall Ekonomichef
Carina Lundberg HR Chef
Ulla-Britt Nyberg chef för Ekonomi/Lön
Uno Asker chef över IT/Medlemsservice

Uppdaterad: