Organisationen

FASAB leds av VD Anders Rehn tillsammans med fyra enhetschefer.

Martin Wall Ekonomichef
Tf Anders Rehn HR Chef
Jennie Revay chef för Ekonomi/Lön
Sandra Hansson chef över IT/Medlemsservice

Uppdaterad: