Medlemsredovisning

Enheten hanterar, i nära dialog med kunderna, stora delar av utvecklingen avseende medlemsuppgifter, medlemshantering samt avtalsadministration. Vi sköter även den löpande förvaltningen inom dessa områden. Målsättningen är att erbjuda ett brett och kostnadseffektivt utbud av tjänster inom administration och facklig verksamhet. 

Vi arbetar bl. a med:

  • In- och utträden samt övergångar
  • Autogiromedgivanden
  • Aviseringar och inbetalningar
  • Avtals- och serviceavgifter
  • Prenumerationer
  • Organisationstillhörighet
  • Löpande förvaltning av medlemsuppgifter, hängavtal och serviceavgifter

Vi arbetar med tjänstekataloger och arbetsprocesser vilket säkerställer en hög servicegrad och effektivitet. 

Uppdaterad: