Ekonomi

Vi arbetar organiserat i en helhetslösning för redovisning. Ni kan ta ut månadsvisa rapporter och följa redovisningen via ett webbaserat program samt kontakt med redovisningsansvarig medarbetare.

Vi tar hand om

  • Kund- och leverantörsreskontra
  • Löpande bokföring
  • Momsredovisning, skattedeklaration
  • Månads- och årsbokslut
  • Deklarationer
  • Årsredovisningar

En redovisningsekonom anställd hos oss blir din huvudkontakt och ansvarar för att bokslut är framtagna i enlighet med god redovisningssed och färdigställda enligt överenskommen tidplan.

Uppdaterad: